SOCIS


Per ser soci, s’ha de fer una aportació anual de 30€ per família, mitjançant transferència al compte bancari de l'AMPA.

Les famílies, se'ls hi farà entrega, d'un carnet d'identificació amb el qual podran obtenir diferents beneficis,
  1. descomptes a establiments de la nostra ciutat
  2. activitats extraescolars 
  3. llibres de text material escolar, 
  4. donacions en sortides curriculars 
  5. taquilles 
  6. orles
  7. viatge final etapa
  8. entre d'altres

Subpàgines (1): DIPTIC AMPA
ĉ
Ampa iesdim,
19 de maig 2021, 0:44
ĉ
Ampa iesdim,
19 de maig 2021, 0:44
Comments