pàgina de pràctiques

APUNTAT-HI !!
 
-TÈCNIQUES D'ESTUDI: a càrrec del centre EDIC, 15 alumnes com màxim, 12 sessions d'una hora i mitja.
 Dimecres o divendres de 2/4 de 4 a les 5 de la tarda. Preu 80 € el total de sessions.
 
-FUTBOL: coordinador, Ivan Taranilla 15 alumnes per grup com a màxim.preu aproximat per trimestre 80 €
2 dies d'entrenament per setmana ( dimecres i divendres )
 
-TEATRE: coordina el Departament de Llengua i Literatura Catalana. 1 dia a la setmana, preu aproximat
 per trimestre 60 €
 

Trobades i reunions

Comments