OFERTA DE FEINA


Acord relatiu a l’oferta de treball per a cobrir la plaça d’auxiliar administratiu/va de l’AMPA.

Dia: 10.07.2013


OFERTA DE TREBALL

La Junta de l’AMPA de l’INS Domènech i Montaner convoca una plaça d’auxiliar administratiu/va a temps parcial, per a tasques administratives, comptabilitat i atenció a pares i alumnes de l’institut.

El contracte serà de 20 hores setmanals repartides de dilluns a divendres en horari de matí.

El salari será el vigent segons el conveni d’oficines i despatxos.


Requisits:

- Formació acadèmica en la familia professional d’administració i gestió

- Coneixements d’Ofimàtica

- Català i Castellà escrits i parlats correctament

- Experiència laboral directament relacionada amb administració i gestióEs valorarà especialment l’experiència en comptabilitat i atenció al públic.


Els currículums es presentaran mitjançant la borsa de treball del Mas Carandell, fins el dia 20 de juliol .

Les persones preseleccionades seran convocades presencialment.
Comments