Novetats

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ  : Del 13 al 22 de maig

MATRÍCULA: Del 13 al 17 de juliol

CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Sobre la presentació de la sol·licitud de preinscripció

1- Sol·licitud en suport informàtic (Del 13 al 22 de maig)

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús
de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud
i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard
de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant
un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Adreça on dirigir la documentació i el resguard de la sol·licitud en cas de demanar l’INS Lluís Domènech i Montaner en 1a opció :  e3007166@xtec.cat

2- Sol·licitud presencial al centre   (Dates a determinar)

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la
presentació telemàtica, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licituds
assignant una cita prèvia per a l’accés al centre.

Per concertar la cita prèvia s’habilitarà un enllaç (properament)

Orientacions de com es farà l’atenció presencial:

 al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions
(preferiblement, una sola persona).
 han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Es recomana que cadascú es porti el seu propi bolígraf.
 recomanació de portar mascareta i guants;
 no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

Aquesta informació s’anirà actualitzant diàriament a mesura que s’estableixin les condicions del procés de preinscripció.

CONSULTEU LA WEB REGULARMENTĊ
Ampa iesdim,
2 d’abr. 2020, 3:33
Comments