4t. ESO

CURS 2017-2018

LLIBRES 4t. - ESO

AL FINAL TENIU EL DOCUMENT EN PDF PER SI EL VOLEU IMPRIMIR

ASSIGNATURA    NOM LLIBRE                EDITORIAL        ISBN

ANGLÈS                            REAL ENGLISH ESO 4 SB                           BURLINGTON                  978-99-6348-236-8

ANGLÈS                            REAL ENGLISH ESO 4WB CAT                    BURLINGTON                  978-99-6348-238-2

LLENGUA CATALANA        LLENG.CAT.I LITER.(Sèrie Comunica)        SANTILLANA                   978-84-9047-028-2

LENGUA CASTELLANA       LENG.CAST. Y LITER.4 LCL4-ESO              VICENS VIVES                  978-84-6823-600-1

CIÈNCIES SOCIALS            GEOGRAFIA I HISTÒRIA  4-ESO                  VICENS VIVES                  978-84-6823-601-8

MATEMÀTIQUES               MATEMÀTIQUES 4 ESO (Sèrie Resol)           SANTILLANA                  978-84-9047-026-8

EDUCACIÓ FÍSICA            EDUCACIÓ FÍSICA  3/4 (Curs passat)          TEIDE                             978-84-3079-072-2

AGENDA ESCOLAR           AGENDA DE L'INSTITUT (amb espiral)


OPTATIVES

ANGLÈS                            DICCIONARI OXFORD POCKET CATALA      OXFORD                   978-01-9441-928-4

LLATÍ                               LLATÍ                                                         BARCANOVA            978-84-4894-014-0

ECONOMIA                      ECONOMIA                                                 McGRA-HILL             978-84-4861-039-5

BIOLOGIA I GEOLOGIA     ECOS BIOLOGIA I GEOLIGIA                         TEIDE                       978-84-3079-185-9

FISICA I QUIMICA             FISICA I QUIMICA 4 (Sèrie Investiga)           SANTILLANA             978-84-9047-040-4

TECNOLOGIES                 4-ESO TECNOLOGIA (ED.2016)                    TEIDE                       978-84-3078-261-1

PLÀSTICA I VISUAL          4 ATÒMIUM ED.VISUAL I PLÀSTICA              TEXT-GALERA           978-84-4122-313-4

RELIGIÓ CATÒLICA         RELIGIÓ CATÒLICA 4-ESO                            BAULA                     978-84-4792-376-2

FRANCÈS                        ESSENTIEL ET PLUS 2-LIVRE DE L'ÉLEVE        SANTILLANA            978-84-9272-923-4

FRANCÈS                        ESSENTIEL ET PLUS 2- CAHIER EXERCICES    SANTILLANA            978-84-9272-945-6

LLIBRES LECTURA OBLIGATÒRIA CASTELLÀ

LECTURA                    LA SOMBRA DEL VIENTO (C.Ruiz Zafón)        PLANETA                978-84-0816-343-5

LECTURA                    HISTORIA DE UNA ESCALERA (A.Bueno)         VICENS VIVES         978-84-6820-113-9                              
LLIBRES LECTURA OBLIGATÒRIA CATALÀ

                        


S''estan mostrant 0 elements
Ordena 
 
S''estan mostrant 0 elements
Ċ
Ampa iesdim,
26 de juny 2017, 1:02
Comments