4t. ESO

CURS 2018-2019

LLIBRES 4t. - ESO

AL FINAL TENIU EL DOCUMENT EN PDF PER SI EL VOLEU IMPRIMIR

ASSIGNATURA    NOM LLIBRE                EDITORIAL        ISBN

ANGLÈS                            SMART PLANET LEVEL 4 SB DVD-ROM       CAMBRIDGE                   978-84-9036-780-3

LLENGUA CATALANA        LLENG.CAT.I LITER.(Sèrie Comunica)        SANTILLANA                   978-84-9047-028-2

LENGUA CASTELLANA       LENG.CAST. Y LITER.4 LCL4-ESO              VICENS VIVES                  978-84-6823-600-1

CIÈNCIES SOCIALS            GEOGRAFIA I HISTÒRIA  4-ESO                  VICENS VIVES                  978-84-6823-601-8

MATEMÀTIQUES               MATEMÀTIQUES 4 ESO (Sèrie Resol)           SANTILLANA                  978-84-9047-026-8

EDUCACIÓ FÍSICA            EDUCACIÓ FÍSICA  3/4 (Curs passat)          TEIDE                             978-84-3079-072-2

AGENDA ESCOLAR           AGENDA DE L'INSTITUT (amb espiral)


OPTATIVES

ANGLÈS                            DICCIONARI OXFORD POCKET CATALA      OXFORD                   978-01-9441-928-4

LLATÍ                               LLATÍ                                                         BARCANOVA            978-84-4894-014-0

ECONOMIA                      ECONOMIA                                                 McGRA-HILL             978-84-4861-292-4

BIOLOGIA I GEOLOGIA     ECOS BIOLOGIA I GEOLIGIA                         TEIDE                       978-84-3079-185-9

FISICA I QUIMICA             FISICA I QUIMICA 4 (Sèrie Investiga)           SANTILLANA             978-84-9047-040-4

TECNOLOGIES                 4-ESO TECNOLOGIA (ED.2016)                    TEIDE                       978-84-3078-261-1

PLÀSTICA I VISUAL          4 ATÒMIUM ED.VISUAL I PLÀSTICA              TEXT-GALERA           978-84-4122-313-4

MÚSICA                          MÚSICA 4-ESO                                              TEIDE                      978-84-3078-220-8

FRANCÈS                        ESSENTIEL ET PLUS 2-LIVRE DE L'ÉLEVE         SANTILLANA            978-84-9272-923-4

FRANCÈS                        ESSENTIEL ET PLUS 2- CAHIER EXERCICES     SANTILLANA            978-84-9272-945-6

LLIBRES LECTURA OBLIGATÒRIA CASTELLÀ

LECTURA                    HISTORIA DE UNA ESCALERA (A.Bueno)         VICENS VIVES          978-84-6820-113-9 

LECTURA                    EL ÚLTIMO TRABAJO DEL SEÑOR LUNA           PLANETA                978-84-2367-679-8 
                                          (César Mallorquí)     

LECTURA                    LOS GIRASOLES CIEGOS (Alberto Méndez)      ANAGRAMA            978-84-3396-855-5                        

S''estan mostrant 0 elements
Ordena 
 
S''estan mostrant 0 elements
Ċ
Ampa iesdim,
26 de juny 2018, 8:40
Comments