2n. BATXILLERAT

CURS 2017-2018

LLIBRES 2n. - BATXILLERAT

AL FINAL TENIU EL DOCUMENT EN PDF PER SI EL VOLEU IMPRIMIR

ASSIGNATURA        NOM LLIBRE                EDITORIAL       ISBN
MATÈRIES

ANGLÈS                           KEY TO BATXILLERAT 2 STUDIENT BOOK            BURLINGTON            978-01-9461-119-0

ANGLÈS                           KEY TO BATXILLERAT 2 WORKBOOK                  BURLINGTON            978-01-9461-122-0

LLENGUA CATALANA        LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2                 CRUÏLLA                    978-84-6613-280-0

LENGUA CASTELLANA     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2             MCGRAHILL               978-84-4861-149-1

HISTÒRIA                         HISTÒRIA                                                             VICENS VIVES          978-84-6823-605-6

HISTÒRIA FILOSOFIA       HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA                                 EDEBÉ                      978-84-2369-535-5

ANGLÈS                           DICCIONARI OXFORD POCKET CATALÀ               OXFORD                    978-01-9441-928-4

                                         AGENDA DE  L'INSTITUT (amb espiral)  

MATÈRIES COMUNES D'OPCIÓ

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES            MATEMÀTIQUES II                                                  CRUÏLLA                   978-84-6614-248-9

CIÈNCIES SOCIALS

MATEMÀTIQUES            MATEMÀTIQUES II APLIC. CIÈNCIES SOCIALS      CRUÏLLA                    978-84-6614-250-2

HUMANITATS

LLATI                             LLATI 2                                                                  BARCANOVA             978-84-4894-189-5

LLATI                             DICCIONARI IL.LUSTRAT LLATI-CAT/CAT.LLATI        LAROUSSE                978-84-7153-932-8

MATÈRIES DE MODALITAT

BIOLOGIA                     BIOLOGIA 2 (SABER FER)                                     SANTILLANA                978-84-9130-276-6

CIÈNCIES                    CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT               TEIDE                          978-84-3075-311-6

DIBUIX TÈCNIC             DIBUIX TÈCNIC 2                                                    CASALS                       978-84-2186-147-9

FISICA 2                      FISICA 2                                                                 SANTILLANA                978-84-9130-238-4

QUIMICA                     QUIMICA II                                                              EDEBÉ                        978-84-2369-258-3

TECNOLOGIA INDUST.  TECNOLOGIA INDUSTRIAL 2 BATXILLERAT            MCGRAHILL                  978-84-4861-136-1

ECONOMIA EMPRESA    ECONOMIA DE L'EMPRESA 2                             MCGRAHILL                 978-84-4818-383-7

GEOGRAFIA                   GEOGRAFIA                                                       VICENS VIVES             978-84-6823-608-7

GREC                             GREC 2                                                              CRUÏLLA                       978-84-6613-497-2

GREC                             DICCIONARI GREC CLÀSSIC CATALÀ                 VOX-LAROUSSE           978-84-7153-909-0

HISTÒRIA DE L'ART        HISTÒRIA DE L'ART                                           VICENS VIVES              978-84-6823-606-3

LLIBRES LECTURA OBLIGATÒRIA CASTELLÀ    

LECTURA                       LICENCIADO VIDRIERA Y OTRAS NOVELAS    VICENS VIVES                978-84-6823-327-7

LECTURA                       LA CASA DE BERNARDA ALBA ( F. Garcia L)    VICENS VIVES                978-84-3168-503-4 

                                        LLIBRES LECTURA OBLIGATÒRIA CATALÀ

    


S''estan mostrant 0 elements
Ordena 
 
S''estan mostrant 0 elements
Ċ
Ampa iesdim,
28 de juny 2017, 2:47
Comments