1r. BATXILLERAT

CURS 2019-2020

                                                    1-BATXILLERAT

AL FINAL TENIU EL DOCUMENT PDF PER SI EL VOLEU IMPRIMIR (LLIBRES I MATERIAL DIBUIX TÈCNIC)

ASSIGNATURES            NOM LLIBRE                    EDITORIAL                    ISBN

ANGLÈS                        KEY TO BATXILLERAT 1 STUDIENT BOOK        OXFORD                978-01-9461-105-3

ANGLÈS                        KEY TO BATXILLERAT 1 WORKBOOK               OXFORD                978-01-9461-108-4

LLENGUA CATALANA    LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1            CRUÍLLA                 978-84-6614-622-7

LENGUA CASTELLANA   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA            MCGRAW-HILL        978-84-4861-145-3

CIÈNCIES                      CIÈNCIES DEL MON CONTEMPORANI              EDEBÉ                    978-84-2369-204-0

ANGLÈS                        DICCIONARI OXFORD POCKET CATALÀ         OXFORD                 978-01-9441-928-4

AGENDA ESCOLAR        AGENDA DE L'INSTITUT (amb espiral) 

MATÈRIES COMUNES D'OPCIÓ     

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES           MATEMÀTIQUES I                                          CRUÏLLA                  978-84-6614-247-2

CIÈNCIES SOCIALS

MATEMÀTIQUES           MATEMÀTIQUES APLIC. CIÈNCIES SOCIALS    CRUÏLLA                   978-84-6614-249-6

HUMANITATS

LLATÍ                           DIC. IL.LUSTRAT CAT/LLATI-LLATI/CAT        LARROUSE               978-84-7153-932-8

MATÈRIES MODALITAT

BIOLOGIA                    BIOLOGIA 1 (SABER FER)                                   SANTILLANA            978-84-9130-273-5

CIÈNCIES                     CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT 1         TEIDE                      978-84-3075-255-3

DIBUIX TÈCNIC            DIBUIX TÈCNIC 1                                              CASALS                    978-84-2184-790-9

FÍSICA                         FÍSICA 1 (SABER FER)                                        SANTILLANA            978-84-9047-714-4

QUIMICA                     QUIMICA I                                                        EDEBÉ                      978-84-2369-091-6

TECNOLOGIA              TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1 BATXILLERAT        McGRAW-HILL          978-84-4861-134-7

ECONOMIA EMPR.       ECONOMIA EMPRESA 1                                      McGRAW-HILL         978-84-4861-452-2

HISTÒRIA                   HISTÒRIA DEL MON CONTEMPORANI                 VICENS VIVES          978-84-6823-893-7

FRANCÈS                    ESSENTIEL ET PLUS 3-LIVRE DE L'ÉLÈVE               SANTILLANA           978-84-9272-926-5

FRANCÈS                    ESSENTIEL ET PLUS 3 CAHIER EXERCICES            SANTILLANA            978-84-9272-973-2

LLIBRES LECTURA OBLIGATÒRIA CASTELLÀ

LECTURA                   SEGUNDA ANTOLOGIA DE POESIA ESPAÑOLA      LA GALERA             978-84-2465-276-0

LECTURA                   LAZARILLO DE TORMES (Anónimo)                      LA GALERA             978-84-2466-320-9

S''estan mostrant 0 elements
Ordena 
 
S''estan mostrant 0 elements
Ċ
Ampa iesdim,
20 de juny 2019, 0:29
Ċ
Ampa iesdim,
14 de juny 2019, 9:24
Comments